Als er aanpassingen nodig zijn aan uw vastgoed kunnen wij dit in een project voor u plannen, coördineren en de afstemming zoeken met de gebruiker en andere belanghebbenden. Wij stellen een businesscase voor een verbouwing op, begeleiden het gehele proces en zorgen voor herhuisvesting indien nodig. Zodat uw vastgoed weer optimaal haar functie kan vervullen.

Wat doen wij?

Wij stellen een businesscase op

Bij het opstellen van een businesscase voor een verbouwing zorgen wij voor inzicht in de juiste koers gezien de ontwikkelingen in de markt en de meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie. Na de keuze te hebben gemaakt voor het verbouwingsconcept, onderzoeken wij de financiële en technische haalbaarheid van de investering. Indien de haalbaarheid in het geding komt kunnen wij mogelijke alternatieven aandragen en onderzoeken.

Wij helpen u met herhuisvesting

Voor partijen die toe zijn aan een nieuwe huursituatie en hier ondersteuning bij zoeken, kunnen wij het gehele ‘aanhuur-traject’ begeleiden. Dit start met de inventarisatie van wensen en benodigdheden, het zoeken van passend vastgoed op de juiste locatie, onderhandelingen met verhuurder, begeleiding van een mogelijke verbouwing (zie procesmanagement) en de uiteindelijke overgang naar de nieuwe huisvesting.

Wij managen het verbouwingsproces

Bij keuze voor een verbouwing begeleiden wij u in het gehele verbouwingsproces. Gezamenlijk formuleren wij het verbouwingsconcept en onderzoeken de financiële en technische haalbaarheid. Wij sturen alle van belang zijnde onderzoeken, procedures, vergunningen en contractvorming aan en zorgen voor de inschakeling van partijen die de werkzaamheden verder uit moeten gaan voeren. Wij leveren een realistische planning en organisatie van het traject, waarbij kwaliteit en kosten nauwgezet in het oog worden gehouden.

Wat we nog meer doen

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Bel ons: 06 - 52 38 43 94

Mail ons

© Solid – Cookies

Cookies

Met Google Analytics analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. Hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd.

Privacy policy | Sluit
Instellingen